Medicinhåndtering på STU

Medicinhåndtering på STU

Når eleven har brug for medicin i skoletiden

Her kan du hente folderen "Når eleven har brug for medicin i skoletiden".

Folderen er en vejledning til dig, der som sundhedsfaglig værge giver ansvaret for elevens medicin videre til skolens personale.

Folder om medicinhåndtering

Sidst opdateret: 04.06.2020