STU Viborgs målsætning og værdier

Vores mål er, at alle unge, ved afslutningen af deres STU-uddannelse, har en personlig og tydelig plan for fremtiden.

STU Viborg ønsker at styrke de unge i overgangen fra ung til voksen. Dette gør vi ved at arbejde med de unges personlige, faglige og sociale kompetencer, der giver de unge de bedst mulige forudsætninger for at blive så selvstændige som mulige i voksenlivet.

Vi arbejder med elevens individuelle forløbssplan, og træner eleven i at erhverve faglige kompetencer, der styrker elevens muligheder for at indgå på uddannelse og/eller i beskæftigelse.

Den unge vil få udviklet sine:

  • Færdigheder i at være sammen med andre
  • Muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet på egen hånd
  • Muligheder for at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
  • Faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller arbejde
Sidst opdateret: 18.09.2019