Afklaring og plan

Fag på STU

Hvordan sætter du din uddannelse sammen?

De første uger af din uddannelse på STU Viborg kalder vi for afklaringsforløbet. Det varer omkring 12 uger.

I løbet af den tid får du mulighed for at prøve nogle af de ting, som din uddannelse kan bestå af. Sammen med dine undervisere finder du ud af, hvad dine stærke og svage sider er, og hvad du gerne vil arbejde videre med.

Afklaringsforløbet slutter med, at du sammen med dine undervisere på STU Viborg, din UU-vejleder og eventuelt dine forældre laver aftaler for en endelig uddannelsesplan. Det sker på et fælles opfølgningsmøde i begyndelsen af november måned.

Din uddannelse bliver sat sammen af flere forskellige dele. Og uddannelsesplanen bliver lavet efter dine forudsætninger, behov og ønsker, så der er ikke to særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er ens.

Din uddannelsesplan skal indeholde mål for undervisning, aktiviteter og praktik. Planen beskriver,

  • hvad du skal lære og hvorfor,
  • hvornår du skal lære det, og
  • hvor du skal have de forskellige dele, som din uddannelse bliver sat sammen af
  • og hvordan du udvikler dig i forhold til dine mål

Når din uddannelsesplan er klar, laver din kontaktunderviser en individuel undervisningsplan for dig. I dén plan kan du se, hvordan du efterhånden kan arbejde dig frem mod de mål, som er beskrevet i din uddannelsesplan.

Sidst opdateret: 02.08.2019