Hvem er du?

Køkken på STU

Du er et ungt menneske med særlige behov for hjælp til at gennemføre en uddannelse.

Det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov bliver tit forkortet STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller USB (Uddannelse for unge med Særlige Behov).

Dine særlige behov kan for eksempel vise sig ved, at

  • du har svært ved at læse, skrive og/eller regne
  • du har svært ved at tale og formulere dig tydeligt
  • du har svært ved at høre eller se
  • du har svært ved at bevæge dig

Og dine særlige vanskeligheder kan for eksempel være

  • generelle indlæringsvanskeligheder, blandt andet udviklingshæmning
  • udviklingsforstyrrelser, blandt andre autisme og ADHD
  • psykiske vanskeligheder, blandt andre depression, skizofreni, angst, fobi eller OCD

Dine særlige behov skal betyde, at du ikke kan følge en almindelig ungdomsuddannelse, heller ikke hvis du får specialpædagogisk støtte.

Du skal være færdig med folkeskolen, inden du begynder på STU - og du skal begynde på STU, før du fylder 25 år.

Sidst opdateret: 06.10.2018