Økonomi

It på STU

Hvordan er din økonomi under uddannelsen?

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er gratis for dig. Din kommune sørger for transporten og for de undervisnings-materialer, du har brug for til uddannelsen.

Du kan ikke søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), men du beholder de ydelser, du i øvrigt har ret til.
Hvis du er over 18 år, kan det for eksempel være førtidspension, kontanthjælp eller forrevaliderings-ydelse.

Sidst opdateret: 18.04.2016