STU på Klostermarken

STU KLostermarken set fra luften

STU Viborg har fået et nyt sted at bo!

STU Viborgs historie begyndte med åbningen den 1. august  2010 på Rughavevej 68 i det vestlige Viborg.

Her holdt skolen til i ungdomsskolens tidligere pavilloner fra 1960'erne, men studerende og undervisere måtte på grund af alvorlige skimmelangreb i de gamle huse i hast fortrække til en ny residens på Vestervangsvej 4.

Her boede vi fra sommeren 2013 i lokaler, som oprindelig var bygget til kontorvirksomhed, men som trods ombygning blandt andet var meget præget af støjgener. Dertil kom, at vi ingen udenomsarealer havde udover en parkeringsplads.

I efteråret 2014 købte Viborg Kommune Klostermarken 16, som tidligere har været brugt af Fødevarestyrelsen. Her har kommunen indrettet et nyt STU Viborg efter et langvarigt ombygningsprojekt.

STU Viborg fik allerede i august 2015 en lille satellit på adressen, idet der siden dengang har været et skærmet og stærkt struktureret undervisningstilbud for syv unge med ganske særlige behov.

Den 6. februar 2017 oprandt endelig den dag, hvor personalet med hjælp fra et flyttefirma kunne gå i gang med at flytte møbler, undervisningsmaterialer og andet udstyr til den 'nye' skole.

Desværre har byggeprojektet været meget forsinket - dels på grund af forskellige forsinkelser undervejs, dels på grund af en sent opstået omfattende vandskade.
Derfor er er håndværkerne i midten af marts stadig i gang alt for mange steder i bygningerne, samtidig med at undervisningen af de cirka 100 unge elever på STU Viborg er i fuld gang.

Udenomsarealerne er heller ikke klar endnu, men heldigvis har vi nu fået kort afstand til naturen i form af Klostermarken, Asmild Klosterskov og Nordisk Park.
Og en dag er alt nok færdigt i den nye skole...

Sidst opdateret: 09.01.2018