Undervisning på STU Viborg

Værksted på STU

På STU Viborg bliver du ekstra dygtig på nogle områder, du selv er med til at udvælge.

Når du er elev på STU Viborg, bliver du tilknyttet et stor-team: enten Team Job eller Team Aktiv. Her arbejder du fast sammen med nogle af dine medstuderende, og du får din egen kontaktunderviser, som støtter dig i forhold til hele din STU-uddannelse.

Det er din UU-vejleder, som i samråd med dig, dine kommende undervisere på STU Viborg og eventuelt dine pårørende finder ud af hvilket stor-team, du vil passe bedst ind i.

I stor-teamet arbejder du dels med dine helt egne mål for din STU-uddannelse (vedligeholdelse af læse-, regne- og sprogfærdigheder mv. eller måske konkrete og praktiske småopgaver), dels med undervisning i forskellige almendannende emner som fx:

 • Aktuel orientering – hvad sker der i verden omkring mig netop nu… 
 • Sociale medier – brug, sikkerhed, netikette, rettigheder…
 • Demokrati, borger, medborgerskab – fx hvad er ’kommunen’, det danske retssystem, valg…
 • Praktiske samfundsfærdigheder – e-boks, nem-id, privatøkonomi (budget, kviklån mv.)…
 • Selvindsigt, personlig udvikling – ungdomskultur, fritidsinteresser, seksualitet, personlig hygiejne…
 • Mobilitet – finde vej, træning i brug af offentlig transport, brug af mobiltelefon….
 • Basal kost og ernæring – sund morgenmad, madpakker, let og sund aftensmad…

Undervisningen i dit stor-team fylder halvdelen af dit ugeskema, svarende til 10,5 undervisningstimer.

På STU Viborg vil du også få mulighed for at fordybe dig i forskellige arbejdsområder, som du enten allerede kan lide eller måske er nysgerrig i forhold til.
På den måde bliver du klogere på forskellige arbejdsopgaver, samtidig med at du lærer at arbejde sammen med andre mennesker.

Tre dage om ugen (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14) bliver du derfor en del af forskellige linje-team, som du selv kan ønske dig ind i. Undervisningen i linje-teamene fylder den anden halvdel af dit ugeskema, svarende til 10,5 undervisningstimer.

I efterårsdelen af skoleåret 2019/2020, altså til og med december 2019, har vi disse linje-team på STU Viborg:

 • Café-linjen (med udvikling og træning af sociale og kreative færdigheder)
 • Montage-linjen (med fokus på konkrete arbejdsopgaver på og udenfor STU Viborg) *
 • Service-linjen (med køkken, rengøring og grønt arbejde) *
 • Sundheds-linjen (med fokus på idræt, foreningsbrug samt fysisk og mental sundhed)

Du får hjælp til at finde det eller de rigtige linje-team for dig i samarbejde med din kontaktunderviser på STU, din UU-vejleder og eventuelt dine pårørende.
Du kan vælge den samme linje flere dage om ugen eller forskellige linjer for hver dag - lige som det passer dig bedst.

Sidst på efteråret 2019 får du mulighed for at vælge nye linje-team gældende for foråret 2020.

* I foråret 2018 har gruppen af undervisere på vores daværende værksteds-linje udgivet en rapport om deres arbejde med de unge.
Dette skoleårs service-linje samt montage-linjen indeholder i store træk de samme undervisningstilbud, som værksteds-linjen hidtil har taget sig af.

Hent et eksemplar af rapporten på STU Viborg, eller download den ved at klikke her (pdf-fil, 22 Mb).

Sidst opdateret: 02.08.2019