Indskrivning på STU Viborg

For at komme igang med en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.  Du kan finde din uddannelsesvejleder på uddannelsesguiden.dk.

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive en ung hos STU Viborg, bedes du kontakte jobkonsulent Mette Mølkjær.

Forældre kan ikke selv indskrive deres barn på STU Viborg, men du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Kompetenceafklaring, plan og mål

Når du starter på STU Viborg får du mulighed for at komme rundt og prøve alle vores fire værksteder (+ vores to valgfagsværksteder) i vores kompetenceafklaringsforløb (KAF-forløb). Efter et KAF-forløb vælger du, hvilken linje du ønsker at fortsætte på, og om du ønsker at vælge et valgfag. Eleverne på linje 3 placeres som udgangspunkt fra opstartsdato.

Under KAF-forløbet følges du tæt af vores jobkonsulent Mette, som undervejs i forløbet opstarter en forløbsplan for din uddannelse. Vi gør, hvad vi kan for, at du får en tryg opstart, og så gode og brede muligheder som muligt.

Din forløbsplan indeholder mål for undervisning, aktiviteter og praktik. Planen beskriver:

  • Hvad du ønsker at lære, hvorfor og hvordan
  • Hvornår og hvor du skal have de forskellige dele, som din uddannelse bliver sat sammen af
  • Hvordan du udvikler dig i forhold til dine mål, som både kan være personlige, praktisk faglige og sociale

Målet med forløbsplanen er, at du hele tiden er bevidst om, hvilke mål du arbejder med at opnå, via de aktiviteter du deltager i på de forskellige værksteder. Derudover sikrer forløbsplanen, at dine mål og udvikling er synlige og målbare.