I den første tid får du mulighed for at prøve nogle af de ting, som din uddannelse kan bestå af.

Sammen med dine undervisere finder du ud af, hvad dine stærke sider er, og hvad du har brug for at blive endnu bedre til.

Afklaringsforløbet slutter med, at du sammen med dine undervisere på STU Viborg, din uddannelsesvejleder og eventuelt dine forældre laver en endelig forløbsplan.

Din uddannelsesplan skal indeholde mål for undervisning, aktiviteter og praktik. Planen beskriver:

  • Hvad du skal lære og hvorfor
  • Hvornår du skal lære det
  • Hvor du skal have de forskellige dele, som din uddannelse bliver sat sammen af
  • Hvordan du udvikler dig i forhold til dine mål

Når din forløbssplan er klar, laver din kontaktunderviser en individuel undervisningsplan for dig. I planen kan du se, hvordan du efterhånden arbejder dig frem mod de mål, der er beskrevet i din forløbssplan.

Støtte og vejledning

På STU Viborg får du tildelt en kontaktunderviser, som hjælper dig med at opnå de mål, I sammen sætter for din uddannelse.

Din kontaktunderviser har også til formål at sørge for, at du føler dig tryg, samt at de krav du møder, passer til dig. Vedkommende vil deltage i opfølgnings- og praktiksamtaler med dig, ligesom du vil blive tilbudt personlige trivselssamtaler med vedkommende.

Som udgangspunkt er det den samme kontaktunderviser, der følger dig gennem hele din STU-uddannelse.