Vores målsætning

Vores mål er, at alle unge, ved afslutningen af deres STU-uddannelse, har en personlig og tydelig plan for fremtiden.

STU Viborg ønsker at styrke de unge i overgangen fra ung til voksen. Dette gør vi ved at arbejde med de unges personlige, faglige og sociale kompetencer, der giver de unge de bedst mulige forudsætninger for at blive så selvstændige som mulige i voksenlivet.

Vi arbejder med elevens individuelle forløbssplan, og træner eleven i at erhverve faglige kompetencer, der styrker elevens muligheder for at indgå på uddannelse og/eller i beskæftigelse.

En fremtid med muligheder

Vores målsætning er at den unge vil få udviklet sine:

  • Færdigheder i at være sammen med andre
  • Muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet på egen hånd
  • Muligheder for at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
  • Faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller arbejde

STU Viborg - et solidt fundament

Når du tager din 3-årige STU-uddannelse hos os, opnår du et solidt fundament for din personlige, sociale, faglige og beskæftigelsesmæssige fremtid.

Du vil blive mødt af nogle unge elever og en flok engagerede og erfarne undervisere, som alle er nysgerrige på at lære dig at kende. Sammen tager vi udgangspunkt i dine ønsker og kompetencer og laver derudfra realistiske planer for, hvordan din uddannelse skal stykkes sammen for at dine mål opnås. Vi tænker gerne ud af boksen, og lægger stor vægt på, at det er din uddannelse og dine mål, vi sammen skal lykkes med.

Du har ønsker og drømme; og hvis ikke, så hjælper vi dig, med at finde dem. Vi har viljen og redskaberne til at støtte dig i, at det kan lykkes. Vi tror på, at den rette hylde, findes til alle mennesker. Sammen arbejder vi hen imod, at du finder din.