Målgruppen på STU Viborg

STU Maalgruppe

STU er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen er for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Kriterierne for at tage en STU-uddannelse er, at du skal have opfyldt din undervisningspligt - typisk efter afslutningen af folkeskolen. Du skal være mellem 16 og 25 år for at starte.

Ønsker du at tage en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

STU Viborg henvender bl.a. til unge med:

  • Svært bevægelseshandicap
  • Multihandicap
  • Autisme
  • ADHD
  • Psykiske lidelser
  • Udviklingshæmning
  • Hjerneskade

Muligheder for udvikling

Kendetegnet for STU Viborg er, at vi tror vi på de unges muligheder for udvikling. Vi er nysgerrige på at lære de unge at kende, så vi kan få kendskab til deres ressourcer og mestringsstrategier og få dem i spil, så nederlag vendes til succeser. STU Viborg ønsker at styrke de unge i overgangen fra ung til voksen

Vi arbejder med de unges fremtidsdrømme, og de steps det kræver for at stile mod drømmen.

Sidst opdateret: 18.09.2019