Hvem henvender STU Viborg sig til?

STU Viborg henvender sig blandt andet til dig med:

 • Svært bevægelseshandicap
 • Multihandicap
 • Autisme
 • ADHD
 • Psykiske lidelser
 • Udviklingshæmning
 • Hjerneskade

Vores undervisning og fysiske forhold tager særlige hensyn til elever, der har behov for mindre, skærmede miljøer.

Hvordan kommer du på STU?

Kriterierne for at tage en STU-uddannelse er, at du skal have opfyldt sin undervisningspligt - typisk efter afslutningen af folkeskolen. Du skal være mellem 16 og 25 år for at starte.

Ønsker du at tage en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte STU Viborg.

 

Vi tror vi på dine muligheder

Kendetegnet for STU Viborg er, at vi tror på dine muligheder for udvikling.

Vi er nysgerrige på at lære dig at kende, så vi kan få kendskab til dine ressourcer og mestringsstrategier og få dem i spil, så nederlag vendes til succeser.

Vi arbejder med dine fremtidsdrømme og de steps det kræver for at stile mod drømmen.

Vores ønske er at styrke din overgang fra ung til voksen.

 

Vores mål er at styrke dig

Vores mål er at du ved afslutningen af din STU-uddannelse, har en personlig og tydelig plan for fremtiden.

Vi ønsker at styrke dig i overgange fra ung til voksen og give dig et solidt fundament.

 

Et socialt og meningsfuldt skoleforløb

STU Viborg arbejder med, og tager afsæt i, Jan Tønnesvangs Vitaliseringsmodel, med skarpt fokus på menneskets psykologiske grundbehov (Tønnesvang, 2015).

Det er vores kerneopgave at bestræbe os mod en udvikling, der giver den enkelte elev en større selvtillid og et tydeligere billede af egne ønsker og kompetencer.

Vi fokuserer vores elevers:

 • Følelse af egen indflydelse
 • Oplevelse af, at det vedkommende beskæftiger sig med, giver mening
 • Følelse af at blive en del af et socialt fællesskab
 • Oplevelse af at kunne mestre det, der giver mening for den enkelte

Vores værksteder arbejder i praksisfællesskaber hvor:

 • Værdier, færdigheder og kundskaber erhverves.
 • Bestræbelsen mod og kendskabet til en faglig identitet skabes.
 • Man lærer ved at gøre – gennem iagttagelse og imitation læres de nødvendige færdigheder, kundskaber og social interaktion.