Vi tror på de unges muligheder

Uddannelsen er for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Kriterierne for at tage en STU-uddannelse er, at du skal have opfyldt din undervisningspligt - typisk efter afslutningen af folkeskolen. Du skal være mellem 16 og 25 år for at starte.

STU Viborg henvender bl.a. til unge med:

  • Svært bevægelseshandicap
  • Multihandicap
  • Autisme
  • ADHD
  • Psykiske lidelser
  • Udviklingshæmning
  • Hjerneskade

Ønsker du at tage en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

Vi vender nederlag til succes

Kendetegnet for STU Viborg er, at vi tror på de unges muligheder for udvikling. Vi er nysgerrige på at lære de unge at kende, så vi kan få kendskab til deres ressourcer og mestringsstrategier og få dem i spil, så nederlag vendes til succeser. STU Viborg ønsker at styrke de unge i overgangen fra ung til voksen.

Vi arbejder med de unges fremtidsdrømme, og de steps det kræver for at stile mod drømmen.

Sådan kommer du igang

For at komme i gang med en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

Du kan ringe til uddannelsesvejleder Viborg på telefon 87 87 44 44. Hvis du bor i en anden kommune end Viborg, kan du finde din uddannelsesvejleder på hjemmesiden Uddannelsesguiden.dk.

Efterfølgende kan du kontakte STU Viborg for at aftale et besøg hos os. Du er meget velkommen til at tage din familie eller uddannelsesvejleder med.

Når du starter på STU Viborg, finder du sammen med dine undervisere ud af, hvad dine stærke sider er, og hvad du har brug for at blive endnu bedre til. Afklaringsforløbet slutter med, at du sammen med dine undervisere på STU Viborg, din uddannelsesvejleder og eventuelt dine forældre laver en endelig forløbsplan.

Tillykke til vores Dimittender 2020

Her ses dimittenderne fra Team Aktiv.