Vores linjer på STU Viborg

På STU Viborg har vi en sammensætning af linjer, der støtter dig i at afklare og udvikle på dine ønsker og kompetencer.

Linje 1 er kunstværkstedet, køkken og håndværk
Linje 2 er udendørs, bevægelse og musik
Linje 3 og linje 4 er beskyttede tilbud.
Sort værksted og musik er valgfag, som alle elever, uanset linje, kan vælge.

 

Linje 1. Kunstværkstedet, køkken og håndværk

Det kreative værksted har til formål at lade kreativitet være en meget personlig udtryksform, hvor du får mulighed for at udvikle dine egne evner og færdigheder. Vi tilbyder dig udfordringer der passer til lige netop dig. Du ved, hvad du kan – men kan du i virkeligheden mere end det?

Håndværk (valgfag)  har til formål at repræsentere et arbejdsmiljø og værkstedet giver dig associationer til et autentisk værksted. Vi understøtter din udvikling og kompetencer til at indgå på en arbejdsplads, beskyttet beskæftigelse, aktivitetscenter eller andet. 

Du kan vælge Håndværk som valgfag, uanset hvad linje du går på.

Køkkenet  har til formål at lære dig at arbejde i et kantinekøkken ud fra principperne om "mesterlære". Kantinen er omdrejningspunkt for skolens fællesaktiviteter, hvor der tilbydes mad til salg. Når du vælger læring i køkkenet, bidrager du til en fælles oplevelse på tværs af skolen.

Linje 2. Outdoor, bevægelse og musik

Outdoor har til formål at vise dig værdien i at mestre de udfordringer du står overfor. Når du mestrer nogle færdigheder i natur og udeliv, udvikler du dine personlige og mentale kompetencer. Gennem meningsfulde aktiviteter får du øje på dit eget potentiale.

Musik (valgfag) har til formål, at du oplever værdien i at mestre en aktivitet i fællesskab med andre. Du vil opleve at være i et ligeværdigt fællesskab hvor der er plads til alle, brug for alle og alle kan bidrage.

Du kan vælge musik som valgfag, uanset hvad linje du går på.

Bevægelse har til formål, at du oplever værdien i at mestre fysiske samarbejdsøvelser. I Bevægelsen har vi fokus på at blive sunde og styrke dine sociale kompetencer gennem fysisk aktivitet, samt på at skabe praktiske færdigheder og kundskaber.

Linje 3 og linje 4. Beskyttede tilbud

Skærmet tilbud har til formål at støtte dig i at blive opmærksom på egne styrker. Vi har særligt tilpassede pædagogiske indsatser og aktiviteter, som understøtter dit udviklingsniveau. Vi arbejder på ét mål af gangen, så der er tryghed og forudsigelighed igennem hele forløbet.

Sådan vælger du linje (KAF-forløb)

Når du starter på STU Viborg, får du mulighed for at komme rundt og prøve alle seks værksteder i et kompetenceafklaringsforløb (KAF). Efter forløbet vælger du, hvilken linje du ønsker at fortsætte på og om du ønsker at vælge et valgfag.

Under forløbet følges du tæt af vores jobkonsulent Mette, som undervejs i forløbet opstarter en forløbsplan for din uddannelse. Vi gør hvad vi kan for at du får en tryg opstart og så gode og brede muligheder som muligt.

Din forløbsplan

Din forløbsplan indeholder mål for undervisning, aktiviteter og praktik. Derudover sikrer forløbsplanen, at dine mål og udvikling er synlige og målbare.

Planen beskriver:

 • Hvad du ønsker at lære, hvorfor og hvordan
 • Hvornår og hvor du skal have de forskellige dele, som din uddannelse bliver sat sammen af
 • Hvordan du udvikler dig i forhold til dine mål, som både kan være personlige, praktisk faglige og sociale.

 

 

KAGF forløb ved STU Viborg

Sådan ser KAF-forløbet ud

Sådan ser KAF-forløbet ud (.PDF)

Vores undervisning

Alt linjefagsundervisning er praktisk funderet og tilrettelagt så de passer til dig.

Linjefagene hjælper dig med finde ud af, hvad du har lyst til at arbejde med eller uddanne dig til i fremtiden. Fælles for vores linjer er, at der er fokus på:

Din faglige udvikling

 • Værdier, færdigheder og kundskaber erhverves.
 • Bestræbelse mod og kendskabet til en faglig identitet.
 • Man lærer ved at gøre – gennem iagttagelse og imitation læres de nødvendige færdigheder, kundskaber og social interaktion.

Din sociale udvikling

 • Følelse af egen indflydelse
 • Oplevelse af, at det du beskæftiger sig med, giver mening
 • Følelse af at blive en del af et socialt fællesskab

Din personlige udvikling

 • Oplevelse af at kunne mestre det, der giver mening for netop dig.
 • Kompetenceafklaring