Bestyrelse

STU formet af tagetes

Medlemmer af bestyrelsen for
STU Viborg:

Elo Nielsen (F), formand og repræsentant for byrådet.

Ejner Bank Andreasen (K), repræsentant for byrådet.
Kirsten Kristensen, lærer og medarbejderrepræsentant.
Marianne Bjerring Laursen, lærer og medarbejderrepræsentant.
Susanne Bülow Andersen, repræsentant for Danske Handicaporganisationer.
Ulla Serup Thomsen, repræsentant for Danske Handicaporganisationer.

Repræsentanter fra De Studerendes Råd (DSR):
Formanden for DSR, vælges i begyndelsen af oktober.
Næstormanden for DSR, vælges i begyndelsen af oktober.

Sekretær for STUs bestyrelse:
Lederen af STU Viborg.

Sidst opdateret: 06.10.2018