Vi støtter dig i dine mål

Undervisningen på STU Viborg er en kombination af undervisning, praktiske aktiviteter og praktik. Vi underviser i mindre hold, Team Aktiv og Team Job. Sammen finder vi den linje, som interesser dig, og som kan støtte dig i de mål, du arbejder med.

Vores teams: Team Aktiv og Team Job

Undervisningen på STU Viborg foregår på mindre hold, hvor eleverne er delt ind i to teams – Team Aktiv og Team Job.

Du skal deltage i mindst 21 timer om ugen. Undervisningen er placeret fra 08.30 - 14.00 mandag - torsdag samt 08.30 - 12.00 om fredagen.

I dit introduktionsprogram til STU Viborg vil du blive informeret om, hvilket team du bliver en del af, og hvilke undervisere der er tilknyttet dit team.

Vores linjer på STU Viborg

To dage om ugen arbejdes der med forskellige linjer på STU Viborg:

  • Køkkenlinjen
  • Montagelinjen
  • Boglig linje (dansk, matematik og engelsk)
  • Basislinje (hvor man er på linje i sit faste basisteam)

Efter samtaler med din undervisere vælger I sammen en linje, som interesser dig, og som kan støtte dig i de mål, du arbejder med i din uddannelsesplan. Du er på den samme linje begge dage i et halvt år, før du skifter linje.

Du kan også komme i praktik i stedet for at arbejde på linjerne. Det aftales med din kontaktunderviser og STU Viborgs jobkonsulent.

Aktiviteter og praktik

Din uddannelse bliver bygget op som en blanding af undervisning og praktiske aktiviteter, som f.eks. intern praktik på STU Viborg eller ekstern praktik i virksomheder og institutioner.

Du kan blive undervist flere forskellige steder i løbet af din uddannelse, f.eks. på VUC, erhvervsskoler, værksteder eller andre institutioner.

Du kan holde pause i forløbet, men du skal være færdig med din uddannelse senest fem år efter, du er gået i gang.

Du får dokumentation fra hvert uddannelsessted, efterhånden som du bliver færdig med de enkelte dele af dit uddannelsesforløb.

I praktikkerne får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært på skolen - både de faglige, praktiske og personlige.
– Jobkonsulenterne ved STU Viborg

Vi hjælper dig med at finde praktikplads

På STU Viborg har vi ansat to jobkonsulenter, som i samarbejde med dig og din kontaktunderviser, finder praktikpladser, som matcher dig, dine ønsker og behov.

Vi har et godt samarbejde med en række lokale virksomheder, og vi laver hele tiden opsøgende arbejde for at finde de helt rigtige praktiksteder.

I praktikkerne får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært på skolen, både de faglige, praktiske og personlige, og du får erfaring med arbejdsmarkedet med den støtte fra skolen, du har brug for. På den måde udgør undervisningen på skolen og virksomhedspraktikkerne et sammenhængende fundament, som ruster dig rigtig godt til din fremtid.

På STU Viborg arbejder vi med både faglige og praktiske opgaver.