Værkstedslinjer

  • Linje 1. Køkken, Outdoor og valgfagene musik og sort værksted
  • Linje 2. Kreativitet, bevægelse og valgfagene musik og sort værksted
  • Linje 3. Skærmet tilbud og valgfagene musik og sort værksted

Kompetenceafklaringsforløb

Efter et kompetenceafklaringsforløb vælger eleven sig ind på linje 1 eller 2 samt eventuelt et linjefag. Eleverne på linje 3 placeres som udgangspunkt fra opstartsdato.

Vores kerneopgave er at give den enkelte elev en større selvtillid og et tydeligere billede af egne ønsker og kompetencer.
– Inga Sjøgren, Skoleleder, STU Viborg

STU Viborg: Et socialt og meningsfuldt skoleforløb

STU Viborg arbejder med, og tager afsæt i, Jan Tønnesvangs Vitaliseringsmodel, med skarpt fokus på menneskets psykologiske grundbehov (Tønnesvang, 2015). Disse grundbehov er fremstillet i nedenstående bjælker, og sættes i forbindelse til hvert enkelt pædagogisk værksted. Det er således STU Viborgs kerneopgave at bestræbe os mod en udvikling, der giver den enkelte elev en større selvtillid og et tydeligere billede af egne ønsker og kompetencer.

Vi vil fokusere på elevernes:

  • Følelse af egen indflydelse
  • Oplevelse af det, vedkomne beskæftiger sig med, giver mening
  • Følelse af at blive en del af et socialt fællesskab
  • Oplevelse af at kunne mestre det, der giver mening for den enkelte

 STU Viborg arbejder værkstederne i praksisfællesskaber, hvor:

  • Værdier, færdigheder og kundskaber erhverves.
  • Bestræbelsen mod, samt kendskabet til en faglig identitet skabes.
  • Man lærer ved at gøre – gennem iagttagelse og imitation læres de nødvendige færdigheder, kundskaber og social interaktion.

De elever, der allerede går på STU, er i fuld gang med at vælge mellem de nye værksteder. Dette sker med vejledning fra elevernes kontaktundervisere på skolen. Vi regner med at lande de nye hold før sommerferien, og der vil være mulighed for at vælge om, hvis det ikke var det korrekte valg fra starten.

De nye elever skal starte i et kompetenceafklaringsforløb, hvor de får mulighed for at afprøve de forskellige værksteder.

Har du spørgsmål eller andet i forhold til det nye skoleår, kontakt da gerne Skoleleder Inga Sjøgren på telefon: +45 24 94 13 50 eller mail: ihan@viborg.dk